TAJ MAHAL

Obra que descriu tot el conjunt arquitectònic del Taj Mahal, així com la seua història d'amor oculta.

1. Cant d'amor: La introducció ens descriu el tràgic succés que va donar lloc a la seua construcció.

2. L'entrada al paradís: En el món musulmà, aquesta porta també tenia un fort simbolisme, ja que representava l'entrada al paradís.

3. Els jardins: Representa el paradís terrenal, amb multitud de flors i arbres exòtics, en disposició geomètrica i perfectament simètric.

4. La mesquita i el jawab: Són els dos edificis idèntics, als laterals del mausoleu.

5. La corona del palau: La sala central del Taj Mahal presenta una decoració d'orfebreria i joieria.