COMPOSICIÓ DELS MEMBRES DEL JURAT

Certamen Internacional de Bandes de Música "CIUTAT DE VALÈNCIA" 2015

Els representants del jurat designats per el Comité Organitzador del Certàmen son: