Mercedes Zavala

Mercedes Zavala

Mercedes Zavala (Madrid 1963), formada en piano i composició al Conservatorio Superior de Música de Madrid i a Londres amb Malcolm Singer, és també llicenciada en filosofia per la UNED, amb suficiència investigadora en Estètica. En 1989 va començar la seua carrera com a compositora, que ha mantingut fins avui amb continuïtat al costat de la docència, amb incursions freqüents en la interpretació, la recerca, la difusió i la gestió musical.

Als anys 90 ingressà com a professora numerària d'harmonia al RCSMM, traduí i prologà el Tratado de fuga d'André Gedalge (Ed. Real Musical), estrenà amb assiduïtat les seues pròpies composicions i investiga també sobre música africana, viatjant a Senegal.

En els 2000 difongué el repertori de compositores, des del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM de Madrid, en el qual va desenvolupar recerques amb perspectiva de gènere, va impartir cursos i masters. Presideix l'Associación Mujeres en la Música, a través de la qual ha engegat el Proyecto Pedagógico de Música i Género i col·labora amb RNE emetent el programa Álbum de canciones.

Actualment és cap del Departamento de Composición al CPM Teresa Berganza de Madrid i professora de Fundamentos de Composición, Armonía, Análisis y Música del siglo XX. En aquest conservatori ha sigut vicerectora en dues ocasions.

En la programació espanyola la seua obra té presència continuada des de 1999. Ha rebut encàrrecs de la majoria de festivals i cicles, i és requerida freqüentment com a assessora i membre de diversos jurats de Composició i Interpretació. Actualment, les seues partitures s'escolten en nombrosos països i ha rebut diversos homenatges amb concerts monogràfics, assentant-se així la creixent projecció internacional de la seua obra. Actualment treballa en diversos projectes, que inclouen obres encarregades per diverses institucions i intèrprets d'Espanya, Itàlia i EUA.